Komplexná obnova bytového domu

Obnova bytových domov v súčasnosti zažíva svoj rozkvet. Popri úspore tepelnej energie, teda zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa, je hlavným cieľom obnovy predovšetkým predĺženie technickej životnosti budovy. Aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok, nemožno projekt striktne zamerať iba na zateplenie plášťa, ale je potrebné komplexne realizovať i ďalšie práce zamerané na obnovu budovy. 

Obnova bytového domu je náročný a rozsiahly projekt, ktorý si vyžaduje precíznu prípravu nielen po technickej stránke, ale dôležitý je i súlad a zohra na strane vlastníkov bytov a samozrejme medzi vlastníkmi a dodávateľom projektu. 

Zatepľovaniu by malo predchádzať odborné posúdenie celkového stavu budovy, pri ktorom sa môžu vynoriť skryté technické vady, ktoré vyžadujú opravu a teda ďalšie investície. Keďže zatepľovanie už aj tak stojí značné finančné prostriedky, je bežnou praxou, že vlastníci bytov sa snažia ušetriť, kde sa dá a realizačná firma, aby si udržala zákazku, začne robiť kompromisy. Projekt na obnovu bytového domu sa tak postupne zúži a v rámci zatepľovania sa urobia iba nevyhnutné opravy a zistené vady sa “polepia¨ alebo v horšom prípade nechajú tak. Po skúške termovíziou tak možno reálne vidieť, že zateplený bytovný dom, ktorý nerealizoval obnovu komplexne a podcenil výskyt skrytých chýb, má značné úniky tepla a bytový dom, ktorý realizoval obnovu komplexne, aj keď o niečo drahšie, sa dostal na hranicu energetickej triedy A. 

Komplexná obnova bytových domov by mala odstrániť, prípadne eliminovať tepelné mosty, odstrániť hygienické nedostatky (plesne), znížiť náklady na vykurovanie, zlepšiť tepelnú stabilitu budov, znížiť prehrievanie bytov v horúčavách. Súčasťou by malo byť aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu, aby do radiátorov prúdilo optimálne množstvo tepla. 

Nevyhnutné je vymeniť okenné výplne v bytoch i v spoločných priestoroch, ktoré vykazujú najvačšie tepelné straty. Následne by  malo nasledovať zateplenie strech (hydroizolácia), zateplenie balkónov, obnova fasády domov, zateplenie suterénu, rekonštrukcia výťahu,  sa malo postupovať so zateplením, hydroizoláciou strechy, zateplením suterénu, rekonštrukciou výťahu, zateplenie obvodových múrov, vybudovanie požiarneho vodovodu, atď. Komplexnou obnovou sa môžu výrazne znížiť energetické náklady, niekedy aj o 60%. 

Ak to stav budovy vyžaduje, je nevyhnutné počas zatepľovania vykonať aj opravy vád, ktoré boli diagnostikované a môžu mať priamy vplyv na tepelnú izoláciu a technické vlastnosti budovy - oprava hydroizolácie, železobetónovej konštrukcie, výmena poškodenej tehly a tvárnic, oprava alebo odstránenie poškodenej omietky. 

Správna obnova bytového domu by mala zahŕňať komplexnú diagnostiku bytového domu a odstránenie všetkých nedostatkov, vrátane tých skrytých. 

Ak ste sa rozhodli pre zatepľovanie domu, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pripravíme cenovú ponuku a poskytneme odborné poradenstvo.