Obnova výťahov v bytových domoch

V súčasnosti je obnova bytového domu zameraná predovšetkým na zapletenie obvodového plášťa (zateplenie domov) a iné stavebné úpravy. Už menej pozornosti sa venuje obnove výťahov v bytových domoch a to aj napriek skutočnosti, že z približne 35 tisíc registrovaných výťahov v plnej prevádzke, väčšina už prekročila svoju životnosť. Prinášame vám pár tipov, ktoré by mali vlastníci vziať do úvahy pri rozhodovaní o obnove výťahov.

obnova výťahu v bytových domoch

Správa bytov sa týka množstva záležitostí a jednou z nich je aj prevádzka výťahu, ktorý sa podľa legislatívy považuje za spoločné zariadenie domu. Povinnosťou vlastníkov bytov je zabezpečiť pravidelný servis výťahu a bezpečnosť pri jeho využívaní.

Majitelia bytov si častokrát neuvedomujú, resp. nemajú informáciu o tom, že ak im príslušný odborník písomne odporučí vykonať opravu alebo výmenu výťahu, je potrebné tieto poruchy aj skutočne opraviť. Písomným oznámením sa prenáša zodpovednosť za zariadenie na vlastníkov bytov a v prípade úrazu nesú plnú zodpovednosť práve majitelia bytov. Iba pravidelná kontrola, preventívna údržba a odstraňovanie nedostatkov môže zaistiť plynulú prevádzku výťahov. Servisné jednotky by sa v prvom rade mali zamerať na odstránenie životu nebezpečných rizík, následne menej nebezpečných a až na koniec na opravy estetického charakteru. 

Kedy vykonať obnovu výťahov?

V praxi je bežné, že väčšina výťahov v bytových jednotkách na Slovensku sú v prevádzke už 30 rokov a aj viac, čo z hľadiska legislatívy znamená, že prekračujú svoju životnosť dokonca až dvojnásobne. Keďže majú zastaralú konštrukciu, v mnohých prípadoch sa už nedajú zohnať náhradné diely a oprava predstavuje len dočasné núdzové riešenie. To je aj dôvod, prečo častokrát dochádza k opakovanej poruchovosti zariadenia. Vlastníci bytov sa tak denne vystavujú riziku tým, že využívajú takto technicky zastaraný výťah.

Štát už bežne poskytuje bytovým domom finančné príspevky na obnovu výťahov, vďaka čomu sa prerobila približne tretina výťahov. Ostatné však na opravu stále len čakajú. Servisné organizácie odporúčajú vykonať obnovu výťahu podľa platnej európskej legislatívy v plnom rozsahu a vymeniť tak komplet celé zariadenie. 

Výber dodávateľa 

Vlatníkom bytov odporúčame, aby si pri výbere dodávateľa dali vypracovať cenovú ponuku a zároveň možné riešenia obnovy výťahu. Dôraz by sa mal klásť na bezpečnosť a tiež naliehavosť výmeny alebo obnovy. Obnova výťahu by sa mala týkať predovšetkým bezpečnostných prvkov a až potom by malo nasledovať estetické hľadisko ako je napr. výmena kabíny. Dôležitým kritériom pri výbere dodávateľa je tiež záručný a pozáručný servis, ktorý by mal byť v plnom rozsahu a ostatné služby, ktoré firma poskytuje v súvislosti s prevádzkou výťahov.