Oprava balkónov a lodžií

Balkóny a lodžie patria medzi najviac poškodené a zaťažované konštrukcie bytových domov, pretože bývajú vystavené vplyvom počasia. Obnova bytových domov zameraná na opravu balkónov a lodžií by mala byť zameraná na komplexnú rekonštrukciu s cieľom navrátenia, resp. zvýšenia nosných vlastností.

oprava balkónov a lodžií

Častokrát už pri samotnej výstavbe bytového domu k neodbornému navrhnutiu a zrealizovaniu konštrukcie balkónov a lodžií. Dôležitú úlohu tu tiež zohráva prístup jednotlivých vlastníkov bytových jednotiek, kedy na jednom objekte možno nájsť zachovalé konštrukcie vďaka pravidelnej údržbe a naopak i také, ktoré sú doslova v havarijnom stave. 

Konštrukcia zábradlia

Pri komplexnej obnove bytového domu sa kladie najväčší dôraz na zateplovanie domov a obnovu fasády domov, ale významnú úlohu hrá i obnova balkónov a lodžií. Pri obnove balkónov a lodžií je nevyhnutná oprava, resp. úplna výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia. Jednou z možností obnovy je repasia pôvodných zábradlií pomocou náterov a farieb. Toto riešenie však nie je postačujúce a ide iba o prekrytie nedostatkov, ktoré môžu mať vážny dopad na celkovú stabilitu a nosnosť konštrukcie. Z tohto dôvodu je žiadúca celková výmena konštrukcie zábradlia a náhrada za novú. 

Výplň zábradlia

Ako výplň zábradlia je v súčasnosti dostupná celá rada materiálov. Najčastejšie používaným materiálom je bezpečnostné sklo alebo rôzne typy doskových výplní.

Hydroizolačná vrstva balkónov

Správne navrhnutá skladba podlahy tvorí dôležitú súčasť rekonštrukcie balkónov a lodžií. Pri zateplení bytového domu by malo automaticky dôjsť k výmene podlahovej vrstvy balkónov a lodžií a jej odbornému vyspádovaniu, v opačnom prípade dochádza k zatekaniiu do zatepľovacieho systému. Na hydroizoláciu podlahy sa využívajú moderné stierkové systémy, ktoré preukazujú oveľa vyššiu priľnavosť a elasticitu ako bežné stierkové izolácie na báze cementu. Medzi ich prednosti patrí najmä to, že sú pružné, celistvé a odolávajú tlaku.