Renovácia bytového domu

Top správcovská ponuka pre vás

 • spravujeme nehnuteľnosti už za 6,00 EUR mesačne / bytovú jednotku
 • riešime servis a opravy nehnuteľností - plyn, voda, kúrenie, výťahy, elektro
 • poruchy a reklamácie riešime formou dispčingu okamžite a bez prieťahov
 • vyriešime revízie a zákonné odborné prehliadky
 • realizujeme obnovu bytového domu, vždy za najvýhodnejšie podmienky
 • všetky činnosti riešime vlastnými silami a prostriedkami, využívame iba služby vlastných kvalifikovaných pracovníkov a s príslušnými certifikátmi
 • ku kontrole vykonania prác si vždy prizveme i vás

Sme iní ako konkurencia

 • seriózne sa zaoberáme každým názorom
 • so zákazníkom komunikujmeme moderne a efektívne, vrátane interaktivy, ktorú ponúka internet
 • prehľadné účtovníctvo
 • sprostredkujeme i servis pri predaji i kúpe nehnuteľnosti
 • zoorientujeme vás v mori zákonov i predpisov

Čo u konkurenie nenájdete

V OBLASTI FINANCOVANIA 

pri obnove bytového domu zhodnotíme vaše finančné prostriedky

vybavíme dotácie a fondy

V STAVEBNEJ OBLASTI 

pomôže s návrhmi dostavby balkónov, lódžií

zabezpečíme služby projektanta pri rekonštrukciách, prestavbách i prestavbách

V OBLASTI KVALITY

sme certifikovaná spoločnosť CERTIFIKÁTU ISO 9001:2008

20 ročné skúsenosti a a najmä  praxe

tisíce spokojných zákazníkov