Výmena okien v bytovom dome

Výmena okien v bytovom dome by mala predchádzať zatepleniu domu alebo obnove fasády. Správny výber okien ovplyvní kvalitu bývaniu na dlhé roky a tiež prináša výraznu úsporu nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu. 

výmena okien

Plastové okná predstavujú najčastejšiu voľbu pri výmene starých okien za nové. Sú rozumným výberom čo z hľadiska pomeru cena - kvalita. 

Výmena okien je jedným z kľúčových bodov celkovej obnovy a rekonštrukcie bytového domu. Spravidla by mala byť prvým krokom pri obnove bytového domu. Okná samozrejme možno vymeniť aj po zateplení obvodových stien, prináša to však pomerne veľké riziko. Pri výmene okien sa totiž môže poškodiť zatepľovací systém a miesto stretu konštrukcie okna s tepelnou izoláciu a omietkovou hmotou už nikdy nebude na 100%. Táto porucha sa môže prejaviť napríklad zatekaním, čo môže priniesť  problémy, ktoré sa prejavia až časom. 

Oknami a dverami uniká najviac tepla a sú tak potenciálnym zdrojom najväčších úspor. Staré okná, či už drevené, oceľové alebo hliníkov, na bytových domoch sú vo väčšinou po životnosti a majú vysoký prechod tepla, vysokú infiltráciu (priepustnosť vzduchu) a nevhodné, resp. nefunkčné kovanie. 

Kvalitné vyhotovenie a umiestnenie výplní otvorov minimalizuje tepelné straty a prispieva k využívaniu pasívnych solárnych ziskov - teplo získané slnečným žiarením cez okná. Zachytené teplo sa akumuluje v stavebných konštrukciach a počas chladnejšej noci alebo dňa sa uvoľňuje späť do priestoru.

Výhody výmeny okien

  • energetická úspornosť
  • zlepšenie protihlukových vlastností
  • zlepšenie technického stavu bytového domu
  • dlhá životnosť