Projektovania a stavby

Dobrý projekt ale aj kvalitná príprava Vám dokážu ušetriť značnú sumu peňazí pri rekonštrukciách každého druhu. Odbremeníme Vás od behania po úradoch pri zháňaní povolení a aj príprave kolaudácie po ukončení prác.

Ako správcovská spoločnosť dokážeme zosúladiť Vaše osobné požiadavky pri rekonštrukciách v bytovom dome s potrebami ostatných vlastníkov. Tým sa môžete vyhnúť zbytočným konfliktom a trvalému narušeniu vzťahov so susedmi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Projektovanie od prvotného návrhu až po stavebné povolenie

  • zabezpečíme optimalizáciu energetickej náročnosti budovy, návrh vykurovania a ostatných inžinierskych sietí.
  • projekt pripravíme s citom a bude ušitý na mieru potrebám a účelu ktorému bude slúžiť.
  • domov, ktorý Vám pomôžeme vytvoriť Vám prinesie radosť a trvalé uspokojenie.
  • pracujeme s výhradne overeným materiálom a technológiou - modernou alebo tradičnou
  • neustále sa vzdelávame na školeniach a seminároch, aby sme udržali tempo s neustále sa vyvíjajúcimi stavebnými technológiami a trendami

Územné štúdie a plánovanie výstavby a vizualizácie projektov

  • príprava štúdií v súlade s územným plánovaním výstavby v obciach, mestách a pre individuálnych investorov
  • vizualizácie projektov pre lepšiu obrazotvornosť stavebníka a zúčastnených strán

Realizácia stavieb

Priebeh stavby sme poňali trochu inak ako býva na Slovensku zvykom. Staviame hlavne srdcom a maximálny dôraz kladieme na potreby stavebníka a ochranu jeho záujmov od zahájenia prác až po odovzdanie do užívania.