Údržba a servisovanie bytových domov

Naši pracovníci majú zaručene ochotný prístup a najmodernejšie vybavenie.

Údržba a opravy bytového fondu sú vykonávané podľa Vami dohodnutých podmienok:

  • práce hradené zo spoločného fondu opráv domu
  • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu
  • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných zariadení domu
  • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných nebytových priestorov
  • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy príslušenstva
  • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy priľahlého pozemku
  • výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu
  • práce hradené na náklady obyvateľov bytov
  • ostatné úkony nezahrnuté v opravách zo spoločného fondu opráv domu